REGULAMENTUL SITE-ULUI WEB PROUVÉ

REGULAMENTUL  SITE-ULUI WEB PROUVÉ  ŞI REGULILE PRIVIND SERVICIILE PRIN MIJLOACE ELECTRONICE
1. Ce înţeles au definiţiile utilizate?
În Regulamentul site-ului web Prouvé şi regulile privind serviciile prin mijloace electronice, toţi termenii scrişi cu majuscule au următoarele semnificaţii:
1) Contul de Partener (Cont) – un Cont pe site-ul Prouvé, în care Partenerul are accesul garantat de către Prouvé şi la care Partenerul se poate autentifica cu un Login (Utilizator) şi o parolă;
2) Marca Prouvé (Marca) – toate drepturile firmei Prouvé (inclusiv drepturile de autor şi drepturile de proprietate industrială) asupra comercializării numelui, desenelor comerciale şi industriale raportate sau înregistrate de Prouvé la Oficiul de Brevete Polonez, Oficiul European al Proprietăţii Intelectuale (EUIPO), Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO) sau Oficiul de Brevete al unei anumite ţări;
3) Partener Prouvé (Partenerul) – o entitate care este legată de Prouvé România prin Contractul de Distribuţie;
4) Produse – Produsele comercializate de Prouvé sub marca Prouvé, inclusiv materiale de informare şi de marketing;
5) Prouvé (Provider-ul)– Firma Prouvé spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. cu sediul în ul. Wyścigowa 56 H, 53-012 Wrocław, înscrisă în registrul întreprinzătorilor deţinut de Tribunalul Districtual pentru Wrocław-Fabryczna din Wrocław, a 6-a Divizie Comercială a Registrului Naţional al Instanţelor sub Numărul de Înregistrare al Curţii Naţionale [KRS]: 0000665414, cu Număr de Identificare Fiscală [NIP]: 8992810863, Număr de Înregistrare în Registrul Naţional al Firmelor din Polonia [REGON]: 366657707, e-mail: info@prouve.com;
6) Prouvé România - Firma ICCO BUSINESS SRL, cu sediul social în Baloteşti, Strada G-ral Maior Ştefan Bardan nr.33, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/407/2023, CUI: RO47499820, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J23/407/2023, info@prouve.ro;
7) Regulament – Regulamentul site-ului web Prouvé şi regulile pentru furnizarea de Servicii prin mijloace electronice;
8) GDPR – Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
9) Site-ul web Prouvé (Site) – un site web deţinut de Prouvé, care conţine Magazinul Online Prouvé şi Conturile Partenerilor, disponibile Partenerilor după autentificarea acestora în Contul de Partener de pe site-ul www.prouve.ro;
10) Magazinul Online Prouvé (Magazin) – o parte a site-ului web Prouvé, care este accesibilă Partenerilor după autentificarea în Conturile de Partener de pe site-ul www.prouve.ro, ce permite Partenerului şi firmei Prouvé România să încheie un Contract pentru vânzarea Produselor, în termenii şi condiţiile stabilite în detaliu în Principiile de Colaborare, Planul de Carieră şi în Termeni şi Condiţiile Magazinului Online Prouvé;
11) Contractul (Contract de Distribuţie) - un contract de distribuţie încheiat între Partener şi Prouvé România, pe baza Cererii depuse un Candidat şi care este acceptată de către Prouvé România. Contractul, împreună cu Principiile de Colaborare şi Planul de Carieră, stabileşte termenii şi condiţiile de colaborare dintre Partener şi Prouvé România;
12) Servicii – serviciile furnizate de Prouvé România sau de Prouvé pe site-ul web Prouvé sau prin mijloace electronice de comunicare, inclusiv prin e-mail, aşa cum sunt acestea definite în regulamente, fără prezența simultană a părților (la distanță);
13) Client – o persoană fizică sau un Partener care utilizează site-ul web Prouvé sau alte Servicii menţionate în Regulament.
Alte definiții scrise în Regulament cu majuscule vor avea semnificația specificată în Contractul de Distribuţie, în Principiile de Colaborare sau în Planul de Carieră.
2. Care sunt temele abordate de acest Regulament?
2.1. Regulamentul site-ului web Prouvé, privind furnizarea Serviciilor prin mijloace electronice cuprinde reguli în conformitate cu legislaţia română privind furnizarea serviciilor prin mijloace electronice.

2.2. Prouvé România oferă Clienţilor Serviciile specificate în Regulament.
2.3. Utilizarea Serviciilor de către Client este gratuită.
3. Care este scopul Serviciilor oferite de Prouvé sau de Prouvé România ?
3.1. Prouvé România furnizează următoarele Servicii prin mijloace electronice de comunicare sau pe site-ul web Prouvé:
1) accesul la informaţiile generale despre Prouvé şi Prouvé România;
2) accesul la înregistrarea online (Cerere electronică de creare a Contului), prin care se creează un Cont și se încheie un Contract de Distribuţie, precum și accesul la termenii și condițiile de cooperare, inclusiv drepturile și obligațiile reciproce ale părților, care sunt specificate în documente separate, adică în Principiile de Colaborare și în Planul de Carieră, ale căror conținuturi sunt disponibile pe site-ul web Prouvé de la adresa: www.prouve.ro;
3) accesul la Magazinul Online Prouvé, după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa www.prouve.ro, unde Partenerul poate cumpăra produse oferite de Prouvé România Partenerului, pentru care se aplică regulile detaliate pentru transmiterea comenzilor și executarea acestora, precum și procedurile de reclamații în legătură cu încheierea unui contract de vânzare, ce sunt reglementate de „Termenii şi Condiţiile Magazinului online Prouvé”, al cărui conținut este disponibil în Magazin după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
4) accesul la Contul de Partener după autentificarea pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro, unde Partenerul va obține accesul la:
a) Structură,
b) Comisioanele defalcate pe anumite luni calendaristice,
c) facturile emise în anumite luni calendaristice,
d) secţiunea de Notificări.
5) accesul la chat, unde Clienții pot comunica între ei utilizând Numerele individuale de Parteneri, disponibile după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
6) accesul la materialele de informare, la instrucțiuni, materiale de marketing și de publicitate (inclusiv cataloage actuale de produse) pregătite de Prouvé sau de Prouvé România pentru Parteneri, disponibile după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
7) accesul la Marca Prouvé, în formatul pus la dispoziție de Prouvé pentru descărcarea de către Parteneri, disponibil după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa www.prouve.ro;
8) accesul la documentele legate de cooperarea dintre Parteneri și Prouvé România, disponibile după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
9) accesul la principiile şi regulile programelor de loialitate şi de motivare, disponibile după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
10) accesul la informațiile, evenimentele şi noutățile legate de Prouvé sau de Parteneri, disponibile după autentificarea în Contul de Partener de pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
11) trimiterea informațiilor comerciale comandate (adică informații al căror scop îl reprezintă promovarea Produselor, a Serviciilor sau a mărcii Prouvé, precum și a firmei Prouvé și a Rețelei sale de Parteneri) prin mijloace de comunicare electronică, inclusiv prin e-mail.
3.2. Accesul la Serviciile menționate la punctul 3.1. subpunctele 1) şi 2) sunt disponibile tuturor utilizatorilor de Internet, fără a fi necesară îndeplinirea unor cerințe suplimentare, în special înregistrarea sau autentificarea pe Site-ul web de la adresa www.prouve.ro;
3.3. Accesul la Serviciile menționate la punctul 3.1. subpunctele 3) - 10) sunt disponibile numai pentru Partenerii care s-au autentificat cu succes în Contul de Partener de pe Site-ul web de  la adresa www.prouve.ro;
3.4. Accesul la Serviciul menționat la punctul 3.1. subpunctul 11) este disponibil numai Partenerilor care, în Contractul de Distribuţie sau după încheierea acestuia, și-au dat consimțământul pentru trimiterea de informații comerciale și consimţământul pentru utilizarea terminalelor de telecomunicații în scop de marketing, împreună cu consimțământul pentru prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing;
3.5. Serviciul menționat la punctul 3.1. punctul 11) este furnizat în timpul și cu frecvența determinată unilateral de Prouvé România.
4. Care sunt cerinţele tehnice şi termenii şi condiţiile pentru furnizarea Serviciilor de către Prouvé  sau Prouvé România?
4.1. Utilizarea Serviciilor este posibilă dacă sistemul tehnologic informațional și de comunicare (TIC) al clientului îndeplinește cel puțin următoarele cerințe:
1) are acces la Internet,
2) are acces la un browser de Internet cum ar fi, Internet Explorer versiunea 11 sau o versiune ulterioară, Mozilla FireFox versiunea 53.0 sau o versiune ulterioară, Google Chrome versiunea 58.0 sau o versiune ulterioară, Opera versiunea 44.0 sau o versiune ulterioară, Safari versiunea 5.1 sau o versiune ulterioară;
3) browser-ul său de Internet acceptă cookie-uri;
4) site-ul web are o rezoluție de pixeli de cel puțin 1024 x 768 pixeli;
5) are acces la Java, Java Script, Acrobat Reader, dacă este necesar pentru un anumit Serviciu;
6) are un cont de e-mail activ și corect configurat (adresa de e-mail), dacă este necesar pentru un anumit Serviciu.
4.2. Prouvé România declară că, pentru a cunoaște interesele și nevoile Clientului, folosește cookie-uri care, prin stocarea informațiilor cu text scurt pe computerul Clientului, permit identificarea Clientului și este posibilă astfel cunoaşterea intereselor și comportamentului Clientului. Clientul este în stare să specifice termenii și condițiile de stocare sau accesul la informațiile de mai sus, utilizând setările software-ului folosit pentru a naviga pe site-ul Prouvé. Termenii și condițiile privind confidențialitatea, inclusiv informațiile despre cookie-uri sunt reglementate în Politicile de confidențialitate și de utilizare cookie-uri, disponibile pe Site-ul web de la adresa: www.prouve.ro;
4.3. Clientul este obligat să utilizeze Serviciile, inclusiv site-ul web Prouvé, în felul următor:
1) într-o manieră conformă cu dispozițiile din prezentul Regulament și în conformitate cu dispozițiile în vigoare ale legii româneşti aplicabile;
2) într-o manieră care nu interferează cu funcționarea site-ului Web, în special prin utilizarea unor programe software sau echipamente specifice.
4.4. În plus, Clientul trebuie:
1) să nu furnizeze şi să nu transmită un conținut ilegal, în special un conținut care încalcă drepturile personale, drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor, atât ale lui Prouvé cât și ale terților, regulile de conduită socială sau ale eticii;
2) să nu trimită sau să posteze informații comerciale nesolicitate (așa-numitele spam-uri) pe site-ul Web;
3) să nu partajeze datele utilizate pentru autorizarea Contului de Partener cu terțe persoane;
4) să nu folosească Conturile altor Parteneri, precum și să nu întreprindă nicio măsură pentru a avea acces la datele utilizate pentru autorizarea Contului unui alt Partener.
4.5. Prouvé România nu va fi responsabilă pentru incapacitatea Clientului de a utiliza în mod corespunzător Site-ul web și Serviciile oferite prin intermediul Site-ului web, din cauza unor probleme tehnice sau limitări tehnice ale sistemul informatic, sistemul TIC sau infrastructurii de telecomunicații utilizate de Client;
4.6. Prouvé România nu garantează disponibilitatea permanentă a site-ului web sau funcţionarea perfectă a acestuia. 
4.7. Prouvé România poate suspenda funcționarea Site-ului Web datorită necesității efectuării lucrărilor specifice în acesta, de ex. lucrări de întreținere sau legate de extinderea sau modificarea Serviciilor furnizate prin Site-ul Web.
4.8. Prouvé România nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor web externe, ale căror adrese URL au fost plasate pe Site-ul Web și nici pentru deciziile luate de Client în baza informațiilor furnizate pe aceste site-uri;
4.9. Prouvé România nu este responsabilă pentru conținutul schimbat între Clienți în timpul utilizării Serviciului de chat, aşa cum este acesta menționat la punctul 3.1. subpunctul 5) şi nu este responsabilă nici pentru siguranța informațiilor sau pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate acolo.
5. Cum are loc autentificarea în Contul de Partener de pe site-ul web Prouvé?
5.1. Numai Clientul care este Partener se poate autentifica în Contul de Partener de pe site-ul Web Prouvé;
5.2. Autentificarea în Contul de Partener de pe site-ul Web Prouvé se face printr-un login (Utilizator), care este adresa de e-mail furnizată firmei Prouvé România de către Partener și o parolă personală;
5.3. Partenerul este obligat să nu dezvăluie către terţi datele utilizate pentru a se autentifica la Contul său de Partener și este singurul responsabil pentru orice consecințe ale dezvăluirii acestor date;
5.4. Prouvé şi Prouvé România vor lua toate măsurile tehnice posibile și rezonabile pentru a proteja datele stocate în Contul de Partener împotriva accesului și interferențelor terților, precum și împotriva utilizării neautorizate a Contului de Partener.
6. Cum protejăm datele personale ale persoanelor fizice?
6.1. În cursul furnizării Serviciilor, Prouvé România prelucrează datele cu caracter personal ale Clientului care este o persoană fizică în deplină concordanţă cu prevederile generale ale legii, în special în concordanţă cu GDPR, precum şi conform Legii româneşti privind furnizarea serviciilor prin mijloace electronice;
6.2. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Partenerilor în legătură cu furnizarea Serviciilor prin site-ul web Prouvé este reglementată de prevederile din Contractului de Distribuţie și cele de la punctul 6 din Principiile de Colaborare;
6.3. În legătură cu furnizarea Serviciului de trimitere a informațiilor comerciale comandate, indicate la punctul 3.1. subpunctul 11), Prouvé România prelucrează următoarele date personale ale Clientului: numele şi prenumele, adresa de e-mail;
6.4. În legătură cu o reclamație a Clientului cu privire la Servicii, conform celor prezentate la punctul 8. de mai jos, Prouvé România prelucrează următoarele date cu caracter personal ale Clientului: numele şi prenumele, adresa de e-mail, adresa de corespondență și Numărul de Partener;
6.5. Furnizarea de date personale de către Client este în întregime voluntară și nu implică nicio obligație legală sau contractuală. Cu toate acestea, fără a furniza astfel de date, nu este posibilă furnizarea Serviciilor pentru Client sau analizarea unei reclamații a acestuia.
6.6. Operatorul datelor personale ale Clienţilor este firma ICCO BUSINESS SRL, cu sediul social în Baloteşti, Jud.Ilfov, Strada G-ral Maior Ştefan Bardan nr.33, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/407/2023, CUI: RO47499820, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J23/407/2023, adresa de e-mail: info@prouve.ro, număr de telefon: +40 755 015 012.
6.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc în scopul furnizării Serviciului sau în scopul soluţionării reclamațiilor, pe următoarele baze:
1) articolul 6 (1) punctul (a) din GDPR – dacă prelucrarea are loc cu consimțământul Clientului, sau
2) articolul 6 (1) punctul (b) din GDPR – dacă prelucrarea este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract sau pentru furnizarea Serviciului, sau
3) articolul 6 (1) punctul (c) din GDPR – dacă prelucrarea este necesară pentru respectarea unor obligaţii legale ale firmei Prouvé România sau pentru soluţionarea reclamaţiilor primite din partea Clientului, sau
4) articolul 6 (1) punctul (f) din GDPR – dacă prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în scop de marketing direct pentru Produsele sau Serviciile firmei Prouvé România și, prin urmare, prelucrarea este necesară în scopul apărării intereselor legitime ale firmei Prouvé România.

6.8. Prouvé România poate prelucra datele personale ale Clientului, de asemenea, în scopul urmăririi oricărei reclamaţii sau a apărării împotriva reclamaţiilor - în eventualitatea unui litigiu apărut în legătură cu furnizarea Serviciilor, conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR.

6.9. Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate (stocate) pe perioada furnizării Serviciilor de către Prouvé România către Client sau în perioada de soluţionare a reclamației despre care este vorba la punctul 8. sau în perioada de prescripție a reclamaţiei.

6.10. Datele personale ale Clientului, prelucrate în conformitate cu punctele 6.3. și 6.4, nu vor fi transferate către țări terțe sau organizații internaționale. Acestea pot fi transferate către următoarele grupuri de destinatari:

1) persoane autorizate de Prouvé România, care îşi desfăşoară activitatea în structura sa internă,

2) alte entități care prelucrează datele cu caracter personal în numele Prouvé România, cum ar fi furnizorii de servicii de poștă electronică, furnizorii de servicii IT sau firma Prouvé,

3) alți destinatari de date din sfera de aplicare și în conformitate cu principiile specificate de dispozițiile legii, inclusiv autoritățile legale.

6.11. Prouvé România poate lua decizii care sunt supuse prelucrării automate, inclusiv profilarea datelor personale ale Clientului. Profilarea înseamnă să oferim Clientului cele mai potrivite produse sau să îi trimitem cele mai potrivite informaţii, dar orice decizie obligatorie nu va fi luată automat;

6.12. În termenii şi condiţiile specificate în GDPR, Clientul are dreptul: 

1) să îşi retragă în orice moment consimţământul de prelucrarea a datelor sale personale (dacă prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimţământului său şi nu există niciun alt motiv pentru prelucrare). Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimţământul respectiv înainte de retragerea acestuia;

2) să solicite accesul la conținutul datelor sale personale și dreptul de a solicita o copie a cestor date, dreptul la rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestora;

3) să se opună prelucrării datelor sale personale, inclusiv profilării;

4) la portabilitatea datelor sale personale;

5) de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (B-dul.Gral. Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, Bucureşti).

6.13. Alte informații privind protecția datelor cu caracter personal sunt furnizate în Politicile de confidențialitate și de utilizare cookie-uri, disponibile pe site-ul web de la adresa www.prouve.ro.

7. Cine deţine drepturile de proprietate intelectuală şi în ce măsură pot fi acestea folosite de către Client?
7.1.  Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv drepturile de autor şi drepturile de proprietate industrială asupra site-ului Web (soluțiile sale de navigare, selecția, aranjarea conținutului și grafica), precum și toate materialele conținute de acesta, inclusiv textele, grafica, fotografiile, materialele audio și video, cuvintele și marcajele figurative, Marca şi bazele de date aparţin firmei Prouvé sau terților părţi cu care Prouvé a încheiat contracte corespunzătoare;
7.2.  Clientul are dreptul de a utiliza materialele conținute de site-ul web Prouvé, inclusiv marca Prouvé, numai pentru modul de utilizare permis de către Prouvé şi numai cu acordul expres şi prealabil al firmei Prouvé;
8. Cum se poate depune o reclamaţie?
8.1.  Clientul poate depune o reclamație privind Serviciile în termen de 7 zile din ziua în care a avut loc evenimentul care a constituit motivul reclamației:
1) în formă scrisă,  trimisă prin poştă sau curier, la adresa noastră de corespondenţă: ICCO BUSINESS SRL, Str. Panait Istrati nr.62, sector 1, Bucureşti, cu o notă: site-ul/serviciile - reclamație;
2) în mod electronic, prin e-mail la adresa: reclamatii@prouve.ro.
8.2. Reclamaţia trebuie să cuprindă:
1) numele şi prenumele Clientului,
2) adresa de corespondenţă a Clientului,
3) Numărul de Partener – dacă Clientul este Partener,
4) temeiul reclamaţiei şi descrierea exactă a acesteia.
8.3. Reclamaţia este soluţionată în termen de 7 zile de la data depunerii efective a acesteia. Prouvé România va notifica imediat Clientul despre modul în care a fost soluţionată reclamația, în formă electronică - la adresa de e-mail indicată de Client sau în secţiunea Notificări disponibilă în Contul de Partener după autentificarea pe site-ul de la adresa www.prouve.ro (dacă Clientul este Partener) sau în formă scrisă.
9. Când începe şi când se termină utilizarea site-ului web Prouvé?
9.1. Prouvé România furnizează Serviciile din cadrul site-ului Web Prouvé pe baza unui Contract de Distribuție între Prouvé România și Partener, de la data încheierii acestui contract până la data încetării sale, sub rezerva punctelor 9.2 și 9.3. În măsura în care nu sunt reglementate în Contractul de Distribuţie, termenii și condițiile pentru furnizarea Serviciilor prin intermediul site-ului web Prouvé sunt specificate în acest Regulament;
9.2. Clientul poate renunța în orice moment la utilizarea site-ului web Prouvé și la Serviciile furnizate prin intermediul acestuia;
9.3. Prouvé România poate priva Clientul de dreptul de a utiliza site-ul web Prouvé și poate, de asemenea, să restricționeze accesul acestuia, parţial  sau total, la resursele Site-ului, inclusiv la Serviciile oferite prin acest Site, cu efect imediat, în cazul încălcării de către Client a prevederilor punctele 4.3 - 4.4, 5.3, 7.2 din Regulament sau a dispozițiilor legale;
9.4. Clientul care a fost deprivat de dreptul de a utiliza Site-ul nu poate, fără acordul prealabil al lui Prouvé, să se reînregistreze pe Site.
10. Când începe şi când se termină furnizarea Serviciului de trimitere a informaţiilor comerciale comandate?
10.1. Prouvé România furnizează Serviciul de trimitere a informațiilor comerciale comandate, menționate la punctul 3.1. subpunctul 11) dacă Clientul își dă acordurile (consimţămintele) menționate la punctul 3.4.
10.2. Clientul își poate retrage consimțământul pentru primirea informațiilor comerciale în orice moment, urmând instrucțiunile primite odată cu informațiile comerciale sau trimițând o cerere la adresa de e-mail: relatiiclienti@prouve.ro.
10.3. Acordul privind furnizarea Serviciului de trimitere a informațiilor comerciale comandate, menționat la punctul 3.1. subpunctul 11):
1) se consideră a fi încheiat în cazul în care Clientul îşi dă consimţămintele menționate la punctul 3.4;
2) se consideră ca fiind reziliat când oricare dintre dintre consimţămintele menționate la punctul 3.4 este retras de către Client.
10.4. Termenii și condițiile de furnizare a Serviciului menționat la punctul 3.1. subpunctul 11) sunt specificate în prezentul Regulament.
11. Ce altceva ar mai trebui să ştiţi?
11.1.  Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 15 Februarie 2023.
11.2. Prouvé România poate modifica Regulamentul în cazul adăugării de noi funcționalități, punerii în aplicare a unei noi versiuni a Site-ului, pentru necesitatea actualizării informațiilor sau în cazul modificării dispozițiilor legii româneşti referitoare la domeniul de aplicare a Regulamentului.
11.3. Clientul va fi notificat cu privire la orice modificare a Regulamentului, pe site-ul web de la adresa www.prouve.ro. Clientul care nu consimte la modificarea respectivă are dreptul să rezilieze contractul imediat.
11.4. În problemele care nu sunt reglementate de prezentul Regulament, se aplică prevederile generale ale legii româneşti în vigoare.