POLITICILE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI UTILIZARE COOKIE-URI

data ultimei modificări: 30.09.2019

Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi Politica de utilizare cookie-uri

1. Care este scopul politicilor de confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi de utilizare cookie-uri
Scopul acestor politici de confidențialitate și utilizare cookie-uri este de a stabili ce va face Prouvé România cu informaţiile cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului web Prouvé de la adresa: www.prouve.ro sau prin e-mail.
Politicile de confidențialitate și de utilizare cookie-uri stabilesc modul în care avem grijă de datele dvs. personale și de drepturile dvs.
Termenul „GDPR” înseamnă Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
2. Cine este operatorul datelor personale?
Operatorul datelor dumneavoastră personale este firma ICCO BUSINESS SRL, cu sediul social în Baloteşti, Jud.Ilfov, Strada G-ral Maior Ştefan Bardan nr.33, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J23/407/2023, CUI: RO47499820, Identificator Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J23/407/2023, adresa de e-mail: info@prouve.ro, număr de telefon: +40 755 015 012, www.prouve.ro („Prouvé România”).
3. Cum prelucrează Prouvé România datele personale?
Datele dvs. personale sunt prelucrate în deplină concordanţă cu prevederile generale ale legii, în special în concordanţă cu GDPR. Noi respectăm confidenţialitatea dvs. şi, prin urmare, păstrăm confidenţialitatea informaţiilor furnizate de dumneavoastră. Prelucrarea datelor se realizează în conformitate cu procedurile de organizare şi metodele strâns legate de scopurile indicate.
4. Ce categorii de date prelucrăm şi în ce scopuri?
Prelucrăm datele dvs. personale în mai multe scopuri:  
• Comunicarea şi schimbul de informaţii - dacă o persoană interesată sau un Partener contactează Prouvé România (de exemplu, solicită informații despre posibilitatea de a colabora sau solicită informații în legătură cu o relație contractuală existentă, inclusiv în legătură cu o comandă plasată) și, de asemenea, dacă este necesar ca Prouvé România să contacteze un Partener Prouvé sau o altă persoană în legătură cu o relație contractuală existentă (de exemplu, pentru a furniza informații despre executarea unui contract). În cazul comunicării telefonice, Prouvé România poate înregistra apeluri telefonice, doar cu acordul prealabil al apelantului.

În cazul de mai sus, Prouvé România prelucrează datele personale care sunt necesare pentru comunicarea și schimbul de informații, inclusiv informațiile partajate prin e-mail sau în timpul conversației telefonice.
• Înregistrarea ca Partener Prouvé, atunci când completați o Cerere pentru un Cont nou la Prouvé. În acest caz, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal ale Partenerului sau ale reprezentantului acestuia: numele și prenumele, data nașterii, numărul de identificare personal (numărul CNP, numărul CI sau numărul paşaportului), codul fiscal, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului (sau alte numere relevante de identificare), adresa de domiciliu sau adresa de corespondență, adresa de e-mail, numărul de telefon, Numărul de Partener, data creării unui Cont de Partener. Când vă autentificaţi în sistem, trebuie să vă amintiți că este decizia dvs. în ce măsură datele dvs. vor fi vizibile altor Parteneri Prouvé.
Aceste categorii de date cu caracter personal sunt prelucrate pentru a crea un Cont de Partener și pentru a încheia un contract, pentru a realiza prevederile contractului și anexelor sale, inclusiv a celor prezentate sub forma Principiilor de Colaborare şi a Planului de Carieră, adică:
a. pentru organizarea Reţelei de Parteneri, menţinerea contactului cu Partenerii, implementarea programelor speciale (de loialitate, de motivare),
b. pentru a permite Partenerilor să comande Produse, efectuarea decontărilor financiare şi documentarea operaţiilor economice în conformitate cu cerinţele distincte ale prevederilor legii,
c. calcularea punctelor, a Comisioanelor şi a Discount-urilor, precum şi documentarea acestora,
d. în scopuri probatorii;

• Cooperarea cu un contractant sau partener de afaceri – în cazul în care Prouvé România cooperează cu un contractant, Prouvé România prelucrează următoarele date personale:
a. datele personale ale unui contractant care este persoană fizică sau persoană fizică autorizată, cum ar fi: numele şi prenumele / numele firmei, numărul de identificare fiscală (CUI, RCJ sau alte numere relevante de identificare), adresa de domiciliu / adresa sediului social sau adresa de corespondenţă, adresa de e-mail, Numărul de Partener (dacă este cazul), data creării Contului (dacă este cazul), sau:
b. datele personale ale reprezentanţilor contractorului, care sunt persoane fizice, cum ar fi: numele şi prenumele, numărul de identificare (CNP sau nr. CI sau nr. paşaportului), adresa de e-mail, numărul de telefon, poziţia în organigrama contractorului.
Datele de mai sus sunt prelucrate pentru a încheia un contract sau pentru a executa un contract sau pentru a lua măsurile necesare înainte de încheierea unui contract, precum și pentru scopuri fiscale sau de contabilitate referitoare la contractul încheiat.
Furnizarea datelor de mai sus poate fi o cerință contractuală sau o cerință necesară pentru a încheia un contract. Dacă nu furnizați datele cu caracter personal, poate fi imposibilă sau dificilă încheierea unui contract, îndeplinirea unui contract sau luarea măsurilor premergătoare necesare încheierii unui contract.
• Vânzarea directă a produselor și prezentarea serviciilor noastre sau trimiterea informațiilor comerciale prin mijloace electronice de comunicare - în cazul în care de dați consimțământul suplimentar legat de primirea informațiilor comerciale. În acest caz, puteți primi  informații ale căror scopuri sunt promovarea Produselor, a serviciilor sau a mărcii Prouvé, promovarea firmei Prouvé și a rețelei sale de Parteneri, precum și oferte și informații importante, de exemplu despre noi Produse, despre reduceri curente sau despre succesele noastre, pe adresa dvs. de e-mail.

• Activităţi de marketing pe Internet (promovarea Produselor şi a serviciilor, a mărcii Prouvé, a firmei Prouvé şi a reţelei sale de Parteneri) – în cazul în care ne dați consimțământ dvs. suplimentar pentru publicarea imaginii dvs., a numelui şi a prenumelui dvs. şi a Numărului dvs. de Partener pe site-ul www.prouve.ro, pe profilurile oficiale ale site-urilor de socializare (adică Facebook, Instagram) sau pe canalul YouTube.
Datorită acestui consimţământ, vă putem publica imaginea în fotografiile sau videoclipurile de la evenimente speciale, training-uri și întâlniri organizate de Prouvé România. De asemenea, îi putem informa pe alții despre promovările dvs. în Structura Prouvé.
• Partajarea datelor Partenerului Prouvé cu o altă persoană - dacă un potențial Partener sau un Partener Prouvé solicită date de contact ale unui alt Partener Prouvé, de ex. pentru ca noul Partener să fie înscris în Structură direct sub Numărul Mentorului ales sau pentru a permite contactul reciproc între Partenerii Prouvé - dar numai dacă Partenerul Prouvé consimte la partajarea datelor sale personale
5. Care este baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal?
Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile de mai sus este:
• articolul 6 (1) punctul (a) din GDPR – dacă prelucrarea are loc cu consimțământul dvs., prin purtarea unei conversații sau printr-un schimb de informații care nu au legătură cu încheierea sau executarea unui contract, sau
• articolul 6 (1) punctul (b) din GDPR – dacă prelucrarea este necesară pentru crearea unui Cont de Partener sau încheierea unui contract, precum şi pentru executarea contractului, sau
• articolul 6 (1) punctul (c) din GDPR – dacă prelucrarea este necesară pentru respectarea unor obligaţii legale ale firmei Prouvé România, inclusiv obligaţii fiscale sau de arhivare, sau
• articolul 6 (1) punctul (f) din GDPR – dacă prelucrarea este necesară în scopul apărării intereselor legitime ale firmei Prouvé România, inclusiv în următoarele scopuri:
a. marketing direct;
b. întocmirea notificărilor relevante pentru cooperarea cu Partenerul;
c. necesitatea de a desfăşura negocieri în vederea încheierii şi executării uni contract cu un contractor al firmei Prouvé România reprezentat de o persoană fizică (atunci când prelucrăm datele cu caracter personal ale reprezentantului unui contractor al firmei Prouvé România);
d. stabilirea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale;
e. efectuarea verificării dacă a expirat perioada de 6 luni de la încetarea Contractului de Distribuţie anterior, înainte de a deschide un nou Cont de Partener.
În cazul acordurilor (consimţămintelor) suplimentare, adică:
o consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri de marketing (în scopul trimiterii informaţiilor de marketing la adresa de e-mail furnizată),
o consimţământul pentru publicarea imaginii, a numelui şi prenumelui, a Numărului de Partener pe pagina de internet a firmei Prouvé România,
o consimţământul pentru partajarea dateor dvs. personale către o altă persoană (un potenţial Partner sau un Partener Prouvé),
– baza prelucrării este consimţământul dumneavoastră (conform articolului 6 (1) punctul (a) din GDPR).
6. Cât timp păstrează Prouvé România datele dumneavoastră personale?
În general, datele dvs. personale vor fi prelucrate şi păstrate pe durata contractului și după încetarea acestuia, pentru perioada cerută de lege sau pentru perioada de prescripţie a clauzelor legate de contract.
Cu toate acestea, datele dvs. personale ca numele și prenumele, adresa de e-mail, codul fiscal (sau un număr de identificare relevant) vor fi stocate de Prouvé România cel puțin 6 luni de la încetarea unui Contract de Distribuție. Considerăm că avem interesul legitim de a verifica dacă un Candidat la statutul de Partener, care creează un Cont de Partener, a fost deja Partenerul nostru și dacă perioada de 6 luni de la încetarea Contractului de Distribuţie precedent a expirat, ceea ce determină crearea unui nou Cont de Partener (în conformitate cu prevederile punctului 3.12. subpunctul (3) din Principiile de Colaborare).
În plus, atunci când prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimțămintelor (acordurilor) dvs. suplimentare - evident, cu condiția să le acordați - vom prelucra datele cu caracter personal până la momentul retragerii consimțământului acordat anterior. Când prelucrăm datele dvs. personale în scopuri de marketing direct - le prelucrăm până când vă opuneți prelucrării.
Altminteri, putem decide să stopăm prelucrarea datele dvs. personale dacă stabilim că acordurile pe care le-ați dat au expirat.

În concluzie, stocăm datele dvs. nu mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru care acestea au fost colectate, cu excepția cazului în care prevederile legale ne impun să le stocăm pentru mai mult timp.
7. Cum protejează Prouvé România datele cu caracter personal?
Facem toate eforturile pentru a proteja site-ul www.prouve.ro împotriva accesului neautorizat al terților și pentru a controla metodele de colectare, de stocare și de prelucrare a datelor cu caracter personal ale Partenerilor. Am implementat criptarea datelor și am introdus controlul accesului, datorită cărora minimizăm efectele posibilelor încălcări ale securității datelor.
Site-ul www.prouve.ro are și un certificat SSL. Certificatul SSL este un instrument care asigură protecția site-ului web, precum și o garanție a păstrării confidențialității datelor trimise electronic. Un certificat SSL este un tip de protecție care constă în codificarea datelor înainte ca acestea să fie trimise din browser-ul dvs. și decodarea acestora după un acces securizat la site-ul web. Informațiile trimise din server către dvs. sunt, de asemenea, criptate și decodate atunci când ajung la destinație.
Ne angajăm să avem grijă de orice informații furnizate de dvs. în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru web, în conformitate cu prevederile legii în vigoare, în special cu prevederile din GDPR.
8. Prouvé România partajează datele dvs. personale?
Când vă autentificaţi în sistem, trebuie să vă amintiți că este decizia dvs. în ce măsură datele dvs. vor fi vizibile altor Parteneri Prouvé. De regulă, alți Parteneri Prouvé au acces numai la Numărul dvs. de Partener. Datele dvs. sunt vizibile Partenerilor înregistrați „deasupra” dvs. în Structura Prouvé.
În anumite circumstanțe, putem partaja datele dvs. personale cu alți destinatari, dacă acest lucru este necesar pentru a executa un contract sau pentru a desfăşura alte activități legate de prestarea serviciilor noastre sau de vânzarea Produselor noastre. Putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelor categorii de destinatari:
o persoanelor fizice autorizate de Prouvé România, adică angajații și asociații care trebuie să aibă acces la aceste date pentru a-și îndeplini îndatoririle de serviciu,
o procesatorilor cărora Prouvé România le încredințează datele pentru prelucrare adică: firmelor care furnizează servicii de IT pentru Prouvé România, francizaților firmei Prouvé, firmelor prin intermediul cărora Prouvé România organizează instruiri, întâlniri sau evenimente pentru Parteneri
o altor destinatari ai acestor date, adică: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de plată sau de servicii bancare.
9. Prouvé România transferă datele în afara spaţiului Uniunii Europene şi cum?
Prouvé România poate transfera datele personale ale Partenerilor în afara Uniunii Europene, doar către francizații Prouvé, dar şi într-o astfel de situație Prouvé România garantează un grad ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste garanții apar în special din obligația de a utiliza clauze contractuale standard adoptate de către Comisia UE sau alte norme de certificare, precum „Scutul de confidențialitate”, stabilit prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 din 12 iulie 2016, în temeiul Directivei 95/46 /CE a Parlamentului European și a Consiliului privind caracterul adecvat al protecţiei oferite de Scutul de Confidenţialitate UE-SUA (Privacy Shield), notificată sub documentul C (2016) 4176, pentru protecţia datelor cu caracter personal transferate din interiorul UE către SUA.
10. Prouvé România foloseşte profilarea datelor cu caracter personal?
Datele cu caracter personal ale Partenerilor Prouvé România pot fi supuse prelucrării automate, inclusiv profilării. Profilarea înseamnă să vă oferim produsele, dacă există, care sunt cele mai potrivite pentru dvs., dar orice decizie obligatorie nu va fi luată automat.
11. Care sunt drepturile dvs. în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale de către Prouvé România?
Dorim să vă facem cunoscute următoarele drepturi pe care le aveţi:
- dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale şi dreptul de a solicita o copie a cestor date
Aveţi dreptul să ne cereţi să vă confirmăm dacă noi vă prelucrăm datele personale, şi dacă este aşa, aveţi dreptul să:
a. aveţi acces la datele dvs. personale;
b. ne cereţi informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada planificată de stocare a datelor dvs. sau criteriile pentru determinarea acestei perioade, drepturile dvs. în baza GDPR și despre cum să faceţi o plângere la autoritatea de supraveghere, cum am obţinut datele, luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea și despre garanțiile aplicabile transferului de date în afara Uniunii Europenene, precum şi să solicitaţi să vă punem la dispoziţie o copie a acestor date.
- dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale. Aveți dreptul să corectați datele personale pe care ni le-ați furnizat, precum și să le completați. Puteți face acest lucru în bookmark-ul Setări (Politica de Confidenţialitate). De asemenea, ne puteți solicita să corectăm datele (dacă sunt incorecte) sau să le completăm (dacă sunt incomplete);
- dreptul la ştergerea datelor dvs. personale (“dreptul de a fi uitat”). Ne puteţi cere să ştergem datele dvs. cu caracter personal dacă în opinia dvs. nu avem motive legale să le prelucrăm. Puteţi solicita ştergerea dacă:
a. datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
b. vă retrageţi consimţământul pe baza căruia se realizează prelucrarea şi nu există niciun alt motiv legal pentru prelucrarea respectivă;
c. vă opuneţi prelucrării şi nu există motive legitime imperative pentru prelucrare, de ex. vă opuneţi prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing;
d. vă opuneţi prelucrării în scopul statisticilor privind utilizarea Serviciului şi sondajului de satisfacţie, iar obiecţia este considerată justificată;
e. datele personale au fost prelucrate ilegal;
Cu toate acestea, dacă primim solicitarea dvs. de ștergere a datelor dvs. personale în legătură cu obiectarea sau retragerea consimțământului, putem păstra anumite date cu caracter personal, în măsura în care acestea sunt necesare constatării, exercitării sau apărării unui drept în instanţă. Acestea se referă, în special, la numele şi prenumele, adresa de e-mail și istoricul utilizărilor, pe care le păstrăm în scopul gestionării reclamațiilor și revendicărilor legate de utilizarea serviciilor noastre.
- dreptul la restricţionarea prelucrării datelor personale. Ne puteți cere să limităm prelucrarea datelor dvs. personale doar la stocarea datelor sau la activitățile convenite cu dvs. - dacă după părerea dvs. avem date incorecte despre dvs. sau le prelucrăm fără motive legale - sau doriți să limitați prelucrarea pe durata examinării unei obiecții la prelucrarea datelor. Aveți dreptul să restricționați utilizarea datelor dvs. personale în următoarele cazuri:
a. aveţi îndoieli cu privire la corectitudinea datelor dvs. personale – în acest caz vom limita folosirea datelor pe durata timpului necesar verificării corectitudinii acestora;
b. prelucrarea datelor dvs. personale este ilegală, dar solicitaţi doar restricţionarea prelucrării în locul ştergerii lor;
c. datele personale nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, dar aveţi nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanţă;
d. vă exercitaţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale – în acest caz vom limita prelucrarea pe durata examinării obiecţiei respective;
e. vă opuneţi prelucrării datelor dvs. personale şi, datorită unei situaţii speciale a dvs., protejarea intereselor, a drepturilor şi a libertăţilor dvs. prevalează intereselor pe care le urmărim noi atunci când prelucrăm datele dvs. personale.
- dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale – vă puteţi opune oricând prelucrării datelor dvs. personale, în special în scopuri de marketing direct. Dacă vă exercitaţi acest drept, vom înceta prelucrarea datelor dvs. personale în acest scop. Dacă obiecţia dvs. este justificată şi nu avem nicio altă bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale, vom şterge datele pentru care vă opuneţi prelucrării.
- dreptul la portabilitatea datelor  (la transferul datelor dvs. personale către un alt operator de date). Aveţi dreptul de a primi de la noi datele personale pe care le-aţi furnizat (pe baza consimţământului dvs.) – într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat, de ex. în format CSV. De asemenea, ne puteţi cere nouă să vă transferăm (portăm) aceste date direct către o altă entitate.
- dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă. Ne puteţi trimite reclamaţii, întrebări şi solicitări cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale şi exercitarea drepturilor dvs. Aveţi, de asemenea, dreptul să depuneţi o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal, B-dul.Gral. Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010336, telefon +40 318 059 211; +40 318 059 212, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
- dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment (dacă prelucrăm datele dvs. personale pe baza consimţământului dvs.). Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimţământul respectiv înainte de retragerea acestuia. Declaraţia de retragere a consimţământului poate fi trimisă la adresa de e-mail: datepersonale@prouve.ro sau prin poştă sau curier, la adresa: ICCO BUSINESS SRL, Str. Panait Istrati nr.62, sector 1, Bucureşti.
12. Cu cine puteţi lua legătura dacă aveți întrebări cu privire la politica noastră de confidențialitate și cookie-uri, inclusiv protecția datelor?
Apreciem opiniile dumneavoastră. Dacă aveţi întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastă cu caracter personal sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi:
• prin e-mail, la adresa: datepersonale@prouve.ro,
• prin poştă sau curier, la adresa noastră de corespondenţă: ICCO BUSINESS SRL, Str. Panait Istrati nr.62, sector 1, Bucureşti.
13. Ce sunt „cookie-urile”?
Folosim cookie-uri atunci când colectăm câteva informații despre dvs. Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este creat automat de browser-ul dvs. atunci când intraţi pe un site web. Conține informații despre dvs., cum ar fi adresa dvs. IP, tipul browser-ului, sistemul de operare, ora accesării site-ului, sursa de intrare.
Prouvé România foloseşte cookie-uri pentru:
o a afla cum folosiţi site-ul nostru web şi, în consecinţă, pentru a-l putea modifica astfel încât să corespundă mai bine nevoilor dvs.
o a asigura funcţionalităţile de bază ale site-ului web Prouvé (de ex. cookie-uri de autentificare utilizate la autentificarea (logarea) pe site)
o a asigura securitatea (de ex. cookie-uri pentru a detecta abuzurile în procesul de autentificare)
o a vă aminti setările alese de dvs. şi personalizarea aspectului paginilor.
Datorită „cookie-urilor” Prouvé România colectează doar informaţii anonime despre dvs. (care nu au legătură cu datele dvs. personale).
14. Pot să renunţ la cookie-uri?
Dumneavoastră decideţi utilizarea cookie-urilor de către Prouvé România. Puteţi face acest lucru după ce vizitaţi site-ul nostru web la adresa: www.prouve.ro.
Acceptând utilizarea cookie-urilor, puteți utiliza anumite caracteristici ale site-ului web Prouvé, de exemplu autentificarea (logarea) într-un Cont de Partener.
Cu excepția cazului în care sunteți de acord cu trimiterea și utilizarea cookie-urilor de către Prouvé România, cookie-urile nu vor fi utilizate pentru a vă aminti setările preferate sau alte informații legate de utilizarea site-ului web Prouvé.
Cel mai adesea, software-ul de navigare web (browser-ul web) permite stocarea cookie-urilor pe terminalul dumneavoastră.
Puteți modifica setările cookie-urilor în orice moment. Dacă nu modificaţi setărilor cookie-urilor înseamnă că acestea vor fi plasate pe terminalul dvs. și astfel vom stoca informații în terminalul dvs. și vom avea acces la aceste informații.
15. Cum pot să renunţ la"cookie-uri"?
Puteți dezactiva cookie-urile în orice moment. În acest scop, puteți profita de sfaturile oferite de cele mai populare browsere. Informații despre utilizarea opțiunii de mai sus pot fi găsite la producătorul browser-ului dvs. (Opera, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari).
16. Se pot aduce modificări la Politica de Confidenţialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi Politica de utilizare cookie-uri?
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări la aceste politici de confidențialitate și de utilizare cookie-uri în orice moment, prin notificarea dvs. pe această pagină. Vă recomandăm să verificați frecvent această pagină și să consultați data ultimei modificări, prezentată la începutul documentului.